Členské schůze

Členská schůze BD Habrmanka, 3. 10. 2014 v 18 hodin

28. 9. 2014

Dne 03.10.2014 v 18 hod. se koná členská schůze Bytového družstva Habrmanka.
Program schůze uveden na osobních pozvánkách, kterou obdržel každý člen BD Habrmanka.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687